Badania hydrogeologiczne

Badania hydrogeologiczne

Aktualne prace terenowe mają na celu dokładne rozpoznanie budowy hydrogeologicznej pierwszego w Polsce złoża glaukonitu. „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych dla złoża Górka Lubartowska – Niedźwiada” obejmuje wykonanie...

Czytaj więcej!