Aktualności

Wizytacja IUNG’u

Wizytacja IUNG’u

Nasze pole doświadczalne po raz kolejny gościło przedstawicieli Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Puławach. Celem wizyty było porównanie poszczególnych sektorów upraw kukurydzy pod względem wydajności plonów...

Czytaj więcej!


Wizytacja IUNG’u

Wizytacja IUNG’u

Po raz kolejny nasze pole doświadczalne gościło przedstawicieli Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Puławach. Tym razem celem wizyty było porównanie poszczególnych sektorów pod względem...

Czytaj więcej!


Badania hydrogeologiczne

Badania hydrogeologiczne

Aktualne prace terenowe mają na celu dokładne rozpoznanie budowy hydrogeologicznej pierwszego w Polsce złoża glaukonitu. „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych dla złoża Górka Lubartowska – Niedźwiada” obejmuje wykonanie...

Czytaj więcej!